מדע במטבח

בית חינוך וילקומיץ' ללימודי שדה וקהילה ראש פינה

כתות ד'