Rotary International's

Council on Legislation &

Council on Resolutions

LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOSTO  -  sites.google.com/rotaryfinland.org/col - PÄIVITETTY/UPDATED 3.7.2023

Sivuston ylläpitäjä: JP

Piirien 1385 - 1430 COL/COR-edustajat 1.7.2023 - 30.6.2026

(Miten piirien COL/COR-edustajat valittiin 2023-26? 

COL/COR-edustajien tehtävät)

COL-COR-tulokset-FI-17.10.-1.11.2023.pdf

Council on Resolutions (COR) (Päätöslauselmaneuvosto)

--> COR ja COL myrotaryssa


Kuinka piiri äänestää Rotaryn päätöksistä


Rotaryn päätöslauselmaneuvosto ja lainsäädäntöneuvosto ovat meille rotareille mahdollisuus äänestää oman organisaatiomme hallinnasta.

Jokainen rotarypiiri valitsee edustajansa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. He edustavat piiriään kolmessa päätöslauselmaneuvoston (COR) ja lainsäädäntöneuvoston (COL) kokouksessa kolmivuotisen toimikautensa aikana.


Lainsäädäntöneuvosto kokoontuu Chicagossa kolmen vuoden välein tarkastelemaan ja äänestämään ehdotettuja muutoksia Rotarya säätelevään lainsäädäntöön. Jokaisen noin 540 rotarypiirin edustajat harkitsevat säädöksiä, jotka muuttavat Rotaryn hallintoasiakirjoja ja RI:n hallituksen kannanottoja.


Päätösneuvosto kokoontuu joka vuosi verkossa äänestämään klubien, piirien ja Rotary Internationalin hallituksen ehdottamista päätöksistä. Jokainen piiri äänestää myös RI:n hallituksen ehdottamista kiireellisistä säädöksistä, jotka muuttavat perustuslakia. Päätökset ovat pyyntöjä hallitukselle tai säätiön johtokunnalle ryhtyä toimiin, jotka eivät kuulu perustuslakiasiakirjoihin.


Päätöslauselmaneuvoston 2023 äänestys tapahtuu 15. lokakuuta ja 15. marraskuuta välisenä aikana. Päätöslauselmat ja kiireelliset säädökset ovat kaikkien rotarien luettavissa myrotaryssa. Kerro meille (oman piirisi COL/COR:n edustajalle), jos haluat kommentoida jotakin päätöstä ennen kuin annamme piirin äänen. Jokainen rotari voi nähdä päätökset, mutta vain piirin edustaja voi äänestää.


Yksityiskohtaiset tiedot päätöslauselmien laatimisesta ja toimittamisesta löytyvät kohdasta Miten ehdottaa päätöslauselmia.

Council on Legislation (COL) (Lainsäädäntöneuvosto)


Määräaika säädösehdotusten jättämiselle vuoden 2025 lainsäädäntöneuvostolle on 31. joulukuuta 2023. Tietoja säädösluonnoksista löytyy kohdasta Miten ehdottaa säädöksiä ja muista käydä läpi Oppimiskeskuksen (learning center) Miten ehdottaa säädöksiä ja päätöksiä -kurssi. Piirisi voi myös tällöin harkita sellaisen rotareiden komitean nimittämistä, joilla on COL-valtuustokokemusta, auttamaan säädösten valmistelussa.


Muista, että klubin tai piirin toimittamat säädökset tulee olla piirin klubien kannattamia tai hyväksymiä ennen kuin ne voidaan toimittaa RI. Jos klubi tai piiri haluaa keskustella mahdollisen lainsäädännön laatimisesta, ota yhteyttä piirisi COL/COR-edustajaan tai osoitteeseen Council_services@rotary.org. Lähetä säädöksesi verkossa tästä ja muista, että määräaika 31.12.2023 on kiinteä eikä sitä jatketa.


(yo. on käännetty ao. tekstistä)

The deadline for submitting enactments to the 2025 Council on Legislation is 31 December 2023. Begin thinking now about whether your district will submit legislation. Information on drafting enactments can be found in How to Propose Enactments and remember to review our How to Propose Enactments and Resolutions course in the Learning Center. Your district may also wish to consider appointing a committee of Rotarians with Council experience to help prepare any enactments. 


Please remember that enactments submitted by a club or district must be endorsed, or approved, by the clubs in the district before they can be submitted to Rotary. If a club or district would like to discuss drafting potential legislation, please reach out to council_services@rotary.org. Submit your enactments online here and remember that the 31 December 2023 deadline is firm and will not be extended.

Mikä ihmeen COL?

Katso video.

Rotary Internationalin (RI) sääntövaltuuskunta (CoL = Council on Legislations)


RI:n säännöstön mukaan RI:n keskeisiä elimiä ovat


Sääntövaltuuskunta on Rotary Internationalin säännöstöstä päättävä elin, johon kuuluu jokaisesta piiristä yksi piirikokouksen valitsema edustaja. Sääntövaltuuskunta kokoontuu joka kolmas vuosi Chicagoon uudistamaan Rotaryn säännöt, jokaisella piirillä on yksi äänivaltainen edustaja. Piirien edustajia on kokouksessa noin 530 ja lisäksi RI:n henkilökuntaa hoitamassa kokouksen järjestelyjä. Viimeisin kokous oli huhtikuussa 10.-14.4.2022.

Kokouspaikka: Hyatt Regency Chicago

17.10. – 31.10.2022 oli äänestettävänä alla olevasta linkistä löytyvät päätöslauselmaehdotukset.


Piirien klubit ja rotarit voivat halutessaan kommentoida näitä äänestystuloksia / ehdotuksia oman piirinsä COL-edustajalle, jotka äänestivät niistä piirin puolesta.


COL 10.-14.4.2022 Chicagossa

Updated Constitutional Documents

Rotary’s revised constitutional documents, incorporating all of the enactments adopted by the 2022 Council on Legislation (COL), are now available in English. The following three documents have been updated:

•    Constitution of Rotary International 

•    Bylaws of Rotary International

•    Standard Rotary Club Constitution


Optional Convention Breakout

Join us for the What Happened at the 2022 Council? breakout session during the International Convention in Houston, Texas, USA. The session will take place on Wednesday, 8 June 2022, from 11:00 to 12:00 in Room 310 of the George R. Brown Convention Center in English. 

Attendees will be able to discuss legislation adopted at the Council and find out how to prepare for the next Council on Legislation. We encourage you and those in your district who are interested in the Council to attend!

2022-COL-Report-of-Action.pdf
Wen Huang / The Rotary Magazine

2022 Council on Legislation FILES

TÄMÄN SIVUSTON OSOITE ON: sites.google.com/rotaryfinland.org/col 

Suomen Rotarypiirien COL-edustajat 2021-2023

(Kuva Hyatt/Chicago) Vasemmalta: Ari Jussila (D1430), Ilkka Torstila (D1420), Kari Kivistö (D1410), Jaakko Panula (D1385), Niko Niemi (D1390)

Tässä vasemmalta: Niko Nitti, Jaska, Ilkka, Arska, Kari Capone