NA på Rosendal

Intresserar du dig för naturvetenskap och matematik är NA det självklara valet för dig. Här får du massor av verktyg för att ta dig vidare till universitet och högskola. Vårt mål är att du genom uppmuntran, stöd och utmaningar ska lyckas med dina studier. Det ska vara roligt och inspirerande att gå på Rosendal!


”Rosendalsgymnasiet ger dig en bra naturvetenskaplig grundutbildning som öppnar många dörrar för framtiden.”


Varierad undervisning

Hos oss får du undervisning där vi varvar teori och praktik. I ämnesfördjupningar får du träna analytiska förmågor och utveckla ditt tänkande. Du får göra en exkursion till Erken, gå på studiebesök samt lyssna på föreläsningar av inbjudna forskare. Några av Rosendals lärare arbetar även på Uppsala universitet. Detta samarbete gör att vi ibland har både laborationer och föreläsningar på Biomedicinskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

– Det roliga med att gå natur är att vi gör många olika saker. Vi har besökt universitetet flera gånger och det är bra för att få insikt om vad som kommer sen, säger eleven Moa Enström Blomster.

Du kommer även att ha seminarier av olika slag, vara med i studiegrupper och arbeta självständigt.

– Här på skolan finns tillgång till elevarbetsplatser och det är skönt att själv kunna bestämma var man vill sitta och jobba. Jag har verkligen lärt mig att ta eget ansvar, säger eleven Kristoffer Ley.


Flexibla undervisningsgrupper

På NA har vi flexibla undervisningsgrupper vilket innebär att eleverna har undervisning både i 40-grupp och i 20-grupp. Detta möjliggör kreativa arbetssätt, goda förutsättningar för elever och lärare att mötas med hög kvalitet och variation. Hos oss är all undervisning är lärarledd.

Gemenskap

– På Rosendal är det bra eftersom vi elever har gemensamma mål. Vi hjälper varandra och det är även lätt att fråga elever i andra årskurser om hjälp, säger eleven Neda Safa.

Här är också gemenskapen mellan lärare och elever viktig.

– Jag tycker att lärarna är toppen! Jag valde natur först och främst för att det är ett brett program men lärarna på Rosendal fick mig verkligt intresserad av ämnena, säger eleven Mattias Hesselgren.

Progression

Du får delta i projekt som Universitetsdagarna, Experimentell fysik, Staden och Projektmässan. Vi arbetar medvetet mot programmålen under alla tre åren. Det innebär att dina tidigare kunskaper och färdigheter utvecklas genom att svårighetsgraden ökar och att du som elev förväntas bli mer och mer självständig och att det du lärt dig inom ett ämne blir något du kan dra nytta av i andra ämnen.

– Jag kände mig väl förberedd när jag kom till universitetet, säger Maria Magnusson, student på läkarprogrammet i Lund och före detta na-elev på Rosendalsgymnasiet. Jag kunde redan skriva rapporter och hade ett vetenskapligt förhållningssätt som gav mig försprång framför många av mina kurskamrater.

Inriktningar

Vi erbjuder de båda nationella inriktningarna som finns på NA, NA inriktning natur (NANA) och NA inriktning natur och samhälle (NASA). Inriktningen NANA ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, kemi, fysik och matematik och inriktningen NASA är mer tvärvetenskaplig och här får du fördjupade kunskaper inom biologi, samhällskunskap och geografi.