Äidinkieli ja kirjallisuus

Suomen kieli

on minulle ikkuna ja talo

minä asun tässä kielessä.

Se on minun ihoni.


Pentti Saarikoski (1986)

KUVA

Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena

Äidinkieli ja kirjallisuus on lukiossa taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin moniluku-, vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoihin, joita jatko-opinnot edellyttävät.

Kielen ja kirjallisuuden opinnot antavat tietoa omasta kielellisestä ja kulttuurisesta taustasta ja kehittävät kunkin omaa identiteettiä moninaisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Oman äidinkielen vahva tuntemus auttaa myös arvostamaan monikielisyyttä, kulttuurista monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaunokirjallisuus tarjoaa aineksia henkiseen kasvuun, elämyksellisyyteen, esteettiseen pohdintaan ja omien ilmaisuvarojen monipuolistamiseen.

Kurssien suoritusjärjestys

  • 1. vuosi kurssit 1, 2, 3
  • 2. vuosi kurssit 4, 5
  • 3. vuosi kurssit 6, 8, 9

On suositeltavaa suorittaa pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. Soveltavia kursseja voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa, kuten myös syventävän kurssin ÄI07. Kurssit ÄI08 ja ÄI09 suoritetaan mahdollisimman lähellä äidinkielen ylioppilaskoetta.

Koulussa voi suorittaa valtakunnallisen Median lukiodiplomin ja koulukohtaisen kirjallisuusdiplomin. Lisäksi koulussa on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen Puheviestintätaitojen päättökoe (Puhvi). Jos olet halukas suorittamaan diplomin, ota rohkeasti yhteyttä opettajaan, joka neuvoo sinut asiassa alkuun.

Itsenäinen suorittaminen

Äidinkielen pakolliset ja syventävät kurssit eivät sovi itsenäisesti suoritettaviksi. Itsenäisesti suoritettaviksi soveltuvat ÄI13 Kirjallisuuden syventävä kurssi ja ÄI14 Mediakurssi. Mahdollinen itsenäinen suorittaminen neuvotellaan erikseen oppiaineen ainevastaavan kanssa.

Arviointi

Numeroarvioitavilla kursseilla kurssiarvosana perustuu suulliseen ja kirjalliseen työskentelyyn koko kurssin aikana. Kuntakohtaiset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.