Koulu vuonna 2025

Tähän palataan myöhemmin!

Kiitos vastauksista!

9/10 Oppimista tukeva arviointi vahvistaa yhdenvertaisuutta

    • Oppilaiden yhdenvertaisuus tulee varmistaa monimuotoisella, eettisesti kestävällä ja yhteismitallisella arvioinnilla ja palautteella.

10/10 Perusopetukselle riittävä resursointi

    • Osaamisen osoittamiseen tarjotaan monia erilaisia tapoja.
    • Kaikkien oppilaiden tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen turvataan takaamalla riittävät resurssit kaikille peruskouluille.
    • Erityisryhmien ja maahanmuuttajien lisätuen tarpeet huomioidaan.