Näin koulu toimii

Kanslia

Avoinna päivittäin klo 8.00 – 15.30.

Varaudu siihen, että koulusihteeri ei ole aina paikalla.

2-kerroksen portaikon aulassa on seinällä lokerikko erilaisille lomakkeille.

Opintotuen hakemuslomakkeen saat koulun kansliasta, jonne täytetyn lomakkeen voit myös jättää. Kansliasta saat tarkemman esitteen asiasta. Seuraa ilmoitustaulua!

Rehtori

Rehtori on pääsääntöisesti paikalla koulupäivien aikana. Hoida rehtorin poissa ollessa asiasi apulaisrehtorin kanssa.

Opettajat

Opettajat tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä.

Ryhmänohjaaja

Opiskelijat jaetaan vuosiluokittain ryhmiin. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaajansa, jonka tehtäviin kuuluu mm. opiskelijan ohjaaminen opiskelussa ja koulunkäyntiin liittyvissä käytännön asioissa.

Opinto-ohjelma

Lukioon tuleva opiskelija laatii itselleen opinto-ohjelman opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. Opinto-ohjelmaa voi tarvittaessa muuttaa myöhemmin, mutta se edellyttää neuvottelua mm. opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. Seuraavaa jaksoa koskevat kurssimuutokset on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista.

Jakso

Koulun lukuvuoden työaika on jaettu jaksoihin, viisijaksojärjestelmässä jaksossa on noin 190:5=38 työpäivää.

Kurssi

Kunkin aineen oppimäärä on jaettu kursseihin. Kurssin laajuus on 22 - 23 oppituntia (75 min). Jokainen kurssi on itsenäinen kokonaisuus, sen arviointiin ei vaikuta muiden kurssien arviointi.

Kurssitarjotin

Lukuvuoden aikana toteutuvat kurssit sijoitetaan kurssitarjottimelle, josta jokainen opiskelija näkee lukuvuoden aikana koulussa toteutuvat kurssit ja rakentaa siitä oman opiskeluohjelmansa.

Tuntikiertokaavio

Tuntikiertokaavion koodinumeroinnin avulla esitetään kurssien oppituntien paikat viikoittaisessa työjärjestyksessä.

Ruokailu

Ruokailuvuoroista ilmoitetaan jaksoittain erikseen. Ruokailu toimii itsepalveluperiaatteella ja kuitataan Kela-kortilla.

Ruokailun jälkeen ei pidä jäädä istumaan paikoilleen - toisillekin pitää tehdä tilaa. Pöytä pitää siistiä oman ruokailun jälkeen.

Hyvä käytös keittiöhenkilökuntaa kohtaan ja siisti, rauhallinen ateriointi tekevät ruokatunnista jokaiselle miellyttävän katkoksen koulutyöhön.

Välitunnit

Pidä huoli, että tulet ajoissa oppitunneille!

Liikkuminen piha-alueella

Noudata liikennemerkein merkittyjä ja erikseen annettavia ohjeita liikkuessasi koulun piha-alueella sekä pysäköidessäsi polkupyörääsi, skootteriasi ja autoasi.

Tavarat

Naulakkoon ei pidä jättää mitään arvokasta oppituntien ajaksi. Huolehdithan, että käytävätiloihin ei jää tavaroita, jotka estävät kulkemisen, ja käytävät ja aula pysyvät siisteinä.