AmmattilukioKuka pääsee ammattilukioon syksyllä 2019? Ounasvaaran lukiossa on ammattiukiolaisille 150 aloituspaikkaa syksyllä 2019.

Kun seuraavat ehdot täyttyvät: olet yhteisvalinnassa ilmoittanut kiinnostuksesi lukio-opintoihin, olet tullut valituksi Lapin koulutuskeskus Reduun, peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosi on vähintään 7.0, ja sijoitut lukuaineiden keskiarvovertailussa 150:n joukkoon. Tieto ammattilukioon pääsemisestä toimitetaan kesäkuussa.

Ammattilukion opiskelijana olet Lapin koulutuskeskus REDU:n tai Lapin urheiluopiston opiskelija myös lukio-opintojen aikana. Opiskelet ammatillisia opintoja jossakin seuraavista REDU:n toimipisteistä: Jokiväylässä, Jänkätiellä, Porokadulla tai opiskelet Lapin urheiluopistolla. Ammattilukiovaihtoehto on valittavissa lähes kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Kaikkiin perustutkintioihin sisältyy työpaikoilla oppimista noin puolen vuoden ajan.

Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin. Ammattilukion parhaita puolia onkin sen vaihtelevuus, koska ammattilukiolaisena opiskelet eri jaksoissa lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Ammattilukiolaisena voit hakea urheiluakatemiaan eli urheilla samoissa harjoituksissa kuin urheilulukiolaiset. Tarkista REDU:sta, voiko ammatillisiin opintoihisi yhdistää urheiluakatemian harjoituksia.

Pikalinkit

Opinto-opas 2018-19

Oppikirjat 2019-2020

Sopivasti käytäntöä ja teoriaa

Ammattilukion opiskelijat ovat Lapin koulutuskeskus REDU:n ja Lapin urheiluopiston opiskelijoita myös lukio-opintojensa aikana. Lukio-opinnot suoritat Ounasvaaran lukiossa. Lukio-opintojen ja ammatillisten tutkinnonosien vuorottelu tuo opiskeluun sopivassa suhteessa käytäntöä ja teoriaa.

Laadimme yhdessä sinun kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman lukio-opinnoille. Opinnot voivat kestää kokonaisuudessaan enintään neljä vuotta. Lukio-opintojen laajuus ja ammatillisten opintojen eteneminen vaikuttavat opintojen kestoon.

Lukio-opintojen tavoitteena on kehittää yleissivistystä, vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja ja antaa laaja-alaisia valmiuksia jatko-opintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen. Omilla valinnoillasi voit vaikuttaa siihen, kuinka suuren hyödyn saat lukio-opinnoista. Suosittelemme opiskelemaan eri kursseja riittävän paljon, jotta menestyt ylioppilaskokeissa ja jatko-opinnoissa. Ylioppilastutkinnon kokeissa korostuvat laaja-alainen, oppiainerajat ylittävä osaaminen. Korkeakouluihin valitaan opiskelijat yhä enenevässä määrin ylioppilaskokeiden arvosanojen perusteella.

Lukio-kursseja hyväksiluetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

Opiskelijavaihtoon ulkomaille

Ammatillisten opintojen aikana ammattilukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa työssäoppiminen ulkomailla. Voit anoa ammatillisen koulutuksen järjestäjältä taloudellista tukea ulkomailla tapahtuvaan työssäoppimiseen. Opiskelijoita on ollut mm. Kanadassa, Kiinassa ja lukuisissa Euroopan maissa.

Mahdollisuus asuntolapaikkaan

Ammattilukion opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea maksutonta asuntolapaikkaa.

Mitä opiskelu maksaa?

Opetus on maksutonta, mutta kirjat, opiskelussa tarvittava tietokone ja opiskelumateriaali sinun tulee ostaa itse. Ruokailla voit siinä oppilaitoksessa, jossa olet kulloinkin opiskelujaksolla. Opiskelijana sinulla mahdollisuus hakea opintososiaalisia etuuksia.

Näin haet ammattilukioon

Ammattilukioon haetaan yhteishaussa hakemalla ammatilliseen perustutkintoon ja merkitsemällä hakulomakkeen halukkuus suorittaa myös lukio-opintoja. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Hyvät peruskoulun arvosanat luovat sinulle oivallisen pohjan menestyä myös lukio-opinnoissa.