Ammattilukio

Sopivasti käytäntöä ja teoriaa

Ammattilukion opiskelijat ovat Lapin koulutuskeskus REDU:n ja Lapin urheiluopiston opiskelijoita myös lukio-opintojensa aikana. Lukio-opinnot suoritat Ounasvaaran lukiossa. Lukio-opintojen ja ammatillisten opintpojen vuorottelu tuo opiskeluun sopivassa suhteessa käytäntöä ja teoriaa.

Laadimme yhdessä sinun kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman lukio-opinnoille. Opinnot voivat kestää kokonaisuudessaan enintään neljä vuotta. Lukio-opintojen laajuus ja ammatillisten opintojen eteneminen vaikuttavat opintojen kestoon.

Lukio-opintojen tavoitteena on kehittää yleissivistystä, vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja ja antaa laaja-alaisia valmiuksia jatko-opintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen. Omilla valinnoillasi voit vaikuttaa siihen, kuinka suuren hyödyn saat lukio-opinnoista. Suosittelemme opiskelemaan eri kursseja riittävän paljon, jotta menestyt ylioppilaskokeissa ja jatko-opinnoissa. Ylioppilastutkinnon kokeissa korostuvat laaja-alainen, oppiainerajat ylittävä osaaminen. Korkeakouluihin valitaan opiskelijat yhä enenevässä määrin ylioppilaskokeiden arvosanojen perusteella.

Lukio-kursseja hyväksiluetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

Kuka pääsee ammattilukioon syksyllä 2020 - Ounasvaaran lukiossa on ammattilukiolaisille 132 aloituspaikkaa

Kun seuraavat ehdot täyttyvät: olet yhteisvalinnassa ilmoittanut kiinnostuksesi lukio-opintoihin, olet tullut valituksi Lapin koulutuskeskus Reduun, peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosi on vähintään 7.0, ja sijoitut lukuaineiden keskiarvovertailussa 132:n joukkoon. Tieto ammattilukioon pääsemisestä ilmoitetaan juhannukseen mennessä.

Ammattilukion opiskelijana olet Lapin koulutuskeskus REDU:n tai Lapin urheiluopiston opiskelija myös lukio-opintojen aikana. Opiskelet ammatillisia opintoja jossakin seuraavista REDU:n toimipisteistä: Jokiväylässä, Jänkätiellä, Porokadulla tai Lapin urheiluopistolla. Ammattilukiovaihtoehto on valittavissa lähes kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy työpaikoilla oppimista noin puolen vuoden ajan.

Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin. Ammattilukion parhaita puolia onkin sen vaihtelevuus, koska ammattilukiolaisena opiskelet eri jaksoissa lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Ammattilukiolaisena voit hakea Lapin urheiluakatemiaan eli urheilla samoissa harjoituksissa kuin urheilulukiolaiset. Tarkista REDU:n opinto-ohjaajaltasi, voiko ammatillisiin opintoihisi yhdistää urheiluakatemian harjoituksia.


Opiskelijavaihtoon ulkomaille

Ammatillisten opintojen aikana ammattilukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa työssäoppiminen ulkomailla. Voit anoa ammatillisen koulutuksen järjestäjältä taloudellista tukea ulkomailla tapahtuvaan työssäoppimiseen. Opiskelijoita on ollut mm. Kanadassa, Kiinassa ja lukuisissa Euroopan maissa.

Mahdollisuus asuntolapaikkaan

Ammattilukion opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea maksutonta asuntolapaikkaa REDU:lta.

Mitä opiskelu maksaa?

Opetus on maksutonta, mutta kirjat, opiskelussa tarvittava tietokone ja opiskelumateriaali sinun tulee ostaa itse. Keskimäärin yhden lukiojakson oppimateriaalit maksavat 150 - 200 €. Ruokailla voit siinä oppilaitoksessa, jossa olet kulloinkin opiskelujaksolla. Opiskelijana sinulla mahdollisuus hakea opintososiaalisia etuuksia.

Näin haet ammattilukioon

Ammattilukioon haetaan yhteishaussa hakemalla ammatilliseen perustutkintoon ja merkitsemällä hakulomakkeen halukkuus suorittaa myös lukio-opintoja. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Hyvät peruskoulun arvosanat luovat sinulle oivallisen pohjan menestyä myös lukio-opinnoissa.