OPS

Rovaniemen OPS

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy osoitteesta https://ops.roiedu.fi/


Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelmat

Kaupungin kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma löytyy täältä


Luontokoulu

tulossa...


Liikkuva koulu

Koulumme on mukana Suomen liikkuvien koulujen joukossa. Liikkuvien koulujen määrä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä kouluja on jo satoja. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä, vähemmän istumista.

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.


Koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta, joihin kuuluu useita erilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita. Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.


Meidän koulussa toiminta näkyy mm. seuraavasti:

  • Alakoulussa toimivat ns. välituntiliikuttajat pari kertaa viikossa pitkällä välitunnilla. Välituntiliikuttajat ovat 5.–6. lk:n oppilaita.
  • Oppilaskunta järjestää alakoululaisille erilaisia turnauksia ja teemapäiviä.
  • Yläkoulussa on perinteiset syksyn ja talven liikuntapäivät sekä turnauksia eri lajeissa.
  • Liikuntatukioppilaat (liikkatukarit) järjestävät sisäliikuntavälitunteja A-salissa alakoululaisille kuukausittain.


Lisätietoa: http://www.liikkuvakoulu.fi, http://www.facebook.com/liikkuvakoulu.