Koulun käytänteitä

Koulumatkat

Polkupyörän käytöstä koulumatkoilla on koululla käytäntö, jonka mukaan oppilaat saavat käyttää polkupyörää koulumatkoillaan 2. luokan syksystä alkaen. Jalan, pyörällä, mopolla tai rullaluistimin liikuttaessa tulee noudattaa varovaisuutta ja liikennesääntöjä.

Koulun omaisuus

Jokaisen oppilaan tulee toimia siten, että koulun irtaimisto ja kiinteistö pysyvät hyvässä kunnossa. Oppilas vastaa käytössään olevasta oppimateriaalista. Koulukirjat ja muut koulutarvikkeet ovat koulun omaisuutta.

Myöhästyminen

Oppilasta rangaistaan jatkuvasta myöhästelystä muistutuksilla, kasvatuskeskustelulla ja jälki-istunnolla. Yläkoulussa viidestä myöhästymisestä jakson aikana seuraa yksi tunti jälki-istuntoa.

Oppilaan omaisuus

Koulu ei vastaa polkupyörille, mopoille tai muille kouluun tuoduille tavaroille (rahat, kännykkä yms.) aiheutuneista vahingoista.

Oppilaskaappi

7.–9.-luokkalaisilla on naulakoiden sijasta käytössään henkilökohtainen oppilaskaappi. Kaappi on koulutavaroiden säilyttämistä varten, ja siihen voi halutessaan tuoda lukon.

Oppitunnit ja ruokailu

Oppi- ja ruokatunneilla, tai niihin verrattavissa tilanteissa, ei pidetä päähinettä eikä ulkovaatteita. Purukumien ja karkkien syöminen on kielletty tunneilla, alakoululaisilla myös muuna kouluaikana.

Poissaolot

Huoltajan on ilmoitettava oppilaan sairaudesta johtuva poissaolo luokanopettajalle tai -valvojalle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. Mikäli lapselle tarvitaan vapaata jonkin perheen yksityisen asian hoitamista varten, se on anottava aina etukäteen. Luvan 1–5 päivän poissaoloihin myöntää luokanopettaja tai -valvoja, pidemmät poissaolot rehtori. Kirjallinen anomus tehdään lomakkeella, jonka saa koulusta tai koulun verkkosivuilta. Koulutehtävistä on huolehdittava lomankin aikana. Opettajat merkitsevät poissaolot Wilma-järjestelmään, jossa vanhemmilla on mahdollisuus selvittää poissaolot.

Polkupyörät ja mopot

Koulun pihalla ei saa pyöräillä. Polkupyörät ja mopot on pysäköitävä niille varatuille pysäköintialueille koulupäivän ajaksi. Koulun omilla pyöräretkillä vaadimme ehdottomasti kypärän käyttöä.

Tupakkatuotteet

Tupakointi, nuuskaaminen ja niiden hallussapito on koulussa kielletty, ja rikkomuksesta seuraa kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto. Asiasta ilmoitetaan kotiin ja koulupoliisille.

Välitunnit

Alakoulun oppilaat viettävät välitunnit ulkona. 7.–9.-luokkalaisilla on ulkovälitunti kello 10.15 ja 13.15. Muut välitunnit voi viettää myös sisällä. Lumipallojen heittely ja muut vaaralliset leikit ovat kiellettyjä. Välituntivalvonnasta vastaavat opettajat erikseen tehdyn vuorolistan mukaan. Ongelmatilanteissa oppilaat voivat kääntyä välituntivalvojan puoleen. Välituntialueelta poistuminen on kielletty.