Korkalovaaran peruskoulu

Korkalovaaran peruskoulu on Rovaniemen suurin yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee 720 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Henkilökuntaa meillä on noin 70. Koulu sijaitsee Korkalovaaran sydämessä Miehentiellä.

Koulumme kasvattaa oppilaista aktiivisia oppijoita ja yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät valmiudet toimia alati muuttuvassa maailmassa. Koulumme toimintakulttuuri edistää lasten ja nuorten osallisuutta sekä oppilaiden laaja-alaista osaamista. Innovatiivisuus ja kestävä kehitys määrittävät koulumme toimintaa.

Korkalovaara grundskola

Korkalovaara grundskola i Rovaniemi är den största integrerade grundskolan med ca 720 elever på årskurserna 1-9. Vi har ca 70 anställda. Skolan ligger i hjärtat av Korkalovaara på Miehentie.

Vår skola syftar till att utbilda aktiva elever och samhällsmedlemmar med goda färdigheter att vara aktiva i den hela tiden föränderliga världen. Verksamhetskulturen i vår skola främjar deltagandet av barn och ungdomar samt den breda kompetensen hos eleverna. Vår skola strävar efter innovativitet och hållbar utveckling i all verksamhet.

Korkalovaara comprehensive school

The Korkalovaara comprehensive school is the largest integrated comprehensive school in Rovaniemi. We have about 720 pupils studying in grades 1-9. We have also about 70 staff members in our school. The school is located in the heart of Korkalovaara in Miehentie.

Our school enhances the students to become active members of society and learners who are well-versed in this ever-changing world. Our school's operating culture promotes the students’ involvement and wide-ranging expertise. Innovation and sustainable development determine our school's way of acting.

Die Schule Korkalovaara

Die Schule "Korkalovaaran peruskoulu" ist die grösste Grundschule in Rovaniemi mit 720 Schülern und Schülerinnen in den Jahrgangsklassen 1-9. Zum Personal gehören etwa 60 Angestellte. Die Schule liegt im Herzen vom Ortsteil Korkalovaara an der Strasse Miehentie.

Unsere Schule erzieht die Schüler und Schülerinnen zu aktiven Lernern und Mitgliedern der Gesellschaft. Sie haben gute Fähigkeiten sich in der modernen, immer veränderden Welt zu behaupten. Die Leitlinien unserer Schule fördern die aktive Teilnahme der Kinder und Jugendlichen und ein umfangreiches Können der Schüler und Schülerinnen. Innovation und Nachhaltigkeit bestimmen das Handeln unserer Schule.

La escuela de Korkalovaara

La escuela de Korkalovaara, con sus 720 alumnos, es el centro educativo más grande de Rovaniemi que comprende la etapa primaria y secundaria de la enseñanza obligatoria. Nuestro objetivo es preparar los alumnos para jugar un papel activo tanto estudiantes como ciudadanos y enseñarles competencias para operar en un mundo cambiante. Nuestra primera intención es crear un centro educativo innovador que aumenta la participación e inclusión de los niños y los jóvenes y también atiende al desarrollo sostenible.

Korkalovaaran peruskoulun eettiset periaatteet

  1. Jokainen oppilas on ainutkertainen. Suhtaudumme oppilaisiimme tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti sekä tuemme heidän kasvuaan yhteiskuntamme jäseninä.
  2. Tuemme oppilaiden opintietä ja kehitystä yhteistyössä huoltajien ja sidosryhmien kanssa.
  3. Pidämme huolta yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa siitä, että kaikille oppilaille kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet.
  4. Arvostamme omaa, työtovereidemme sekä oppilaittemme tekemää vastuullista työtä ja muistamme kannustaa toisiamme.

Koulumme ensisijainen yhteydenpitokanava on Wilma.

Lataa WILMA sovellus

Yhteystiedot

Korkalovaaran peruskoulu

Miehentie 12, 96100 Rovaniemi

Rehtori Mari Vuorisalo puh. 050 565 9546

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@roiedu.fi

Apulaisrehtori Minna Lilja-Kuistio

0400 377 634

Apulaisrehtori Jukka Turpeenniemi

040 359 4687

Koulusihteeri Teija Määttä

016 322 2636

Terveydenhoitaja Tiia Poikela (alakoulu)

040 480 3231

Terveydenhoitaja Mari Mäkimurto (yläkoulu)

050 576 4944

Koulun työajat

Syyslukukausi ke 8.8.-pe 21.12.2018

Kevätlukukausi ma 7.1.-la 1.6.2019

Syysloma 15.-21.10.2018 (vko 42)

Joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019

Talviloma 4.3 - 10.3.2019 (vko 10)

Vapaapäivät

itsenäisyyspäivävapaat 6. - 7.12.2018

pääsiäisvapaat 19. - 22.4.2019

vappu 1.5.2019

helatorstai 30.5.2019

Seuraa meitä somessa