กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนวัดราชโอรส

ผลการแข่งขัน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าทำการแข่งขัน และได้รับรางวัลจำนวน ๑๒ รายการ โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ๔ รางวัล และเหรียญทองแดง ๘ รางวัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนวัดราชโอรส

💙💛💻🎞🗞💙💛🗞🎞💻💙💛

เชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

การออกแบบสัญลักษณ์งาน (LOGO)

งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

มีกติกา ดังนี้

1. ขนาด 1080x608 พิกเซล

2. สื่อถึงงานวันสุนทรภู่ 2561

3. มีความสร้างสรรค์และทันสมัย

4. ส่งงานเป็นไฟล์ PNG และ ปริ้นท์ A4

📚🖇📚🖇📚🖇📚🖇📚🖇📚🖇📚🖇

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ครูภาษาไทยทุกท่าน

และ E-mail : apimook@ro.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

เด็กหญิงธิญาดา จันทร์คล้าย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา

เนื่องในงาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐