กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนวัดราชโอรส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนส่งเรื่องเข้าประกวดในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของฉันที่อยากจารึก" ชิงทุนการศึกษากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

นักเรียนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.theprideofthailand.com หรือ facebook.com/ThePrideofThailand

หรือสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ๓ อาคารเทพญาณมุนี และครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้น