กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม ROcamp2018 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 เพิ่มเติม คลิก !!!

มหัศจรรย์วันคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนศิรินุสรณ์ 13 มกราคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์

ณ โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์

คิดเลขเร็ว

A-MATH

SUDOKU

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

ยินดีกับคนเก่งคณิต

พิธีมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนคนเก่ง

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเรา


โรงเรียนวัดราชโอรส

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขที่ 4 ถนนเอกชัย ซอย4 แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง กทม.10150