กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์

คิดเลขเร็ว

A-MATH

SUDOKU

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

ระเบียบการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560

ระเบียบการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2560

ติมตามรายละเอียด http://www.surasak.ac.th/Document/math19/math.html หรือ http://www.romchatra.com/news.php?id=250

ยินดีกับคนเก่งคณิต

พิธีมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนคนเก่ง

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ขอบคุณทึกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเรา