คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปี 2564

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid -19

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2564

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid -19

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf

ไฟล์ ประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ

1) ประกาศเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวนิติ มัธยม คลิกที่นี่

2) กำหนดการและแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

3) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คลิกที่นี่

4) ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากมีกำหนดฉีดวัคซีน คลิกที่นี่

5) กำหนดการลงทะบียนแก้ไข ผลการเรียน ภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

6) คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระยะที่ 1 คลิกที่นี่

7) มาตรการป้องกันแผนเผชิญเหตุ การเปิดเรียน Onsite 2564 คลิกที่นี่