เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบให้อ่านขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ http://academic.rmutto.ac.th/?p=6913

แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

 1. นักศึกษา"ต้องอ่าน" ปฏิทินกำหนดการรับสมัครในรอบที่ตนเองสมัคร
  *ดูวันที่ในปฏิทินและดำเนินการตามกำหนดในแต่ละรอบ*

 2. นักศึกษาสามารถดูกระบวนการสมัคร เพื่อป้องกันความสับสน

 3. หากมีข้อสงสัยให้อ่านคำถามที่พบบ่อย

 4. ระเบียบการสมัครเรียน TCAS 65 (วุฒิ ม.6)

 5. รายละเอียดประกาศการรับสมัคร ปวช. ปวส.

สารถึงผู้สมัคร วุฒิ ม.6 / กศน.

 1. เว็บไซต์ ทปอ. https://www.mytcas.com สำหรับลงทะเบียนและสมัครเรียน

 2. เว็บไซต์สมัครเรียนของมหาวิทยาลัย http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

 3. ผู้ที่ต้องการสมัครในรอบ 3 หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้สมัครผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ได้เลย

 4. ผู้ที่ต้องการสมัครในรอบ 1 รอบ 2 และรอบ 4 ให้ลงทะเบียน ทปอ. แล้วมาสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้เลย (ผู้สมัคร รอบ 4 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ติดสิทธิ์อยู่มหาวิทยาลัยอื่น)

 5. ผู้สมัคร วุฒิ ม.6 / กศน. ที่จบการศึกษามาหลายปีแล้ว สามารถสมัครได้ใน รอบ 3 และรอบ 4

 6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 รอบ 2 และรอบ 4 ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 7. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 3 ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ผ่าน ทปอ.

สารถึงผู้สมัครวุฒิ ปวช. / ปวส.

 1. ผู้สมัคร วุฒิ ปวช. ปวส. ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ทปอ. สามารถสมัครเรียนที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลย

 2. การยืนยันสิทธิ์ทำได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

พบปัญหาการสมัครติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามการรับสมัคร Line ID: 0819821881