เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบให้อ่านขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ http://academic.rmutto.ac.th/?p=6913

แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

สารถึงผู้สมัคร วุฒิ ม.6 / กศน.

สารถึงผู้สมัครวุฒิ ปวช. / ปวส.

พบปัญหาการสมัครติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามการรับสมัคร  Line ID: 0819821881