บัณฑิตนักปฏิบัติเกษตรอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยแห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

เรียนรู้

สร้างสรรค์

จินตนาการ

ผลงานนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2021

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2021


รางวัลชมเชย 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต NUCA 2023

กิจกรรมการเรียนการสอน

ติดตามเราคลิกเลย FACEBOOK

รอบรั้วเกษตรศาสตร์