งานพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meetings

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านมา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เมษายน 2564

"ศิลปศาสตร์ ฉลาดคิด" 

คือสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ...

แนะนำสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2564

คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดตัวทีมงานสโมสรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 นำโดย นายกสโมสรนักศึกษา พี่แบงค์ ส่วนในรายละเอียดทีมงานจะมีใครบ้างนั้น ไปชมกันเล้ย

ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP23
ปิดเทอมทีไร หัวใจไม่เคยว้าวุ่น

พี่ๆน้องๆนักศึกษาชาวศิลปศาสตร์ เมื่อถึงเวลาปิดเทอมแล้ว ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดี ขอให้ดูคลิปนี้ แล้วจะรู้ว่าการปิดเทอมนั้น ได้เรียนรู้ ได้ความสุข ได้อะไรมากกว่าที่คิด
นำแสดงโดย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี

ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.5
จากชีวิตมัธยมสู่รั้วอุดมศึกษา

น้องๆที่เข้าปีหนึ่งมาใหม่ คงจะพบเจอปัญหาต่างๆเหมือนกับพี่ตู่ ประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การตรงต่อเวลา การปรับตัวเข้าหากับเพื่อนใหม่ และอีกมากมาย แต่น้องๆไม่ต้องกังวลไป เพราะเรามี "รุ่นพี่" เป็นผู้ที่ที่จะคอยให้คำแนะนำที่ดีในทุกๆเรื่อง ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ไปพบกับพวกเค้ากันเลย...

ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.7
รู้จักสโมสรนักศึกษา

ใน EP นี้ เราจะได้มาทำความรู้จักกับทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โดยการนำของนายก นายศุภกาญจน์ ธนูสา (โฟล์ค) ทีมงานนี้จะเป็นผู้จัดโครงการ ประสานหน่วยงานต่างๆ และขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ไปทำความรู้จักกับพวกเค้าได้เลย

ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.6
MOU ครูกับผู้ปกครอง

สิ่งที่เราชาวบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยากบอกทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับเราคือ ผู้ปกครองโปรดจงมั่นใจว่า คณะศิลปศาสตร์จะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี อบรมบ่มนิสัย ชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรทั้งด้านการเรียน การปรับตัวในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทำงานในองค์กรและสังคม ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างคณะศิลปศาตร์กับผู้ปกครองนักศึกษา อันจะนำนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จ จึงเป็นที่มาของข้อตกลงระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับผู้ปกครองฉบับนี้

ศิลปศาสตร์ฉลาดคิด EP.3
สมุดบันทึกกิจกรรม

ใน EP นี้ ได้รับเกียรติจากรองคณบดี ด้านพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร ให้คำแนะนำนักศึกษาเข้าใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ 4 สาขา คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม และสาขาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกกิจกรรม โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าสาขา และนำส่งฝ่ายพัฒนานักศึกษาตามลำดับต่อไป

ศิลปศาสตร์ ฉลาดคิด EP.2
ตอน "มารยาทไทยนำใช้ในนักศึกษา"

โดยอ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร (รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา) เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมแสดงกับนายกสโมสรนักศึกษาและหัวหน้างานสโมสรนักศึกษาศูนย์นนทบุรี

รายละเอียดคลิปกล่าวถึงข้อปฏิบัติ ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสนอมุมมองการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง 

ศิลปศาสตร์ ฉลาดคิด EP.1
ข้อควรปฏิบัติในการเรียนออนไลน์

เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ (เสื้อผ้า หน้า ผม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติเมื่อนักศึกษาต้องเรียนแบบออนไลน์) โดยอ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร (รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา) เป็นผู้ดำเนินรายการ สนทนากับอุปนายกสโมสรนักศึกษาและหัวหน้างานสโมสรนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

อบรมออนไลน์ให้กับศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์

สารจากคณบดีถึงศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ

แนะนำโครงสร้างการบริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานศิษย์เก่า
โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โดยรองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเสนอ
โดยผู้ช่วยคณบดี ด้านสัมพันธ์เครือข่าย
อ.กันตวีร์ เวียงสิมา