ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

จากผลงาน “การพัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินโอกาสเกิดดินถล่มและจัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดดินถล่มเนื่องจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

ติดต่อสอบถาม

E-mail : ird.r@rmutr.ac.th

Website : http://www.ird.rmutr.ac.th

FB : https://www.facebook.com/irdrmutr

Line : ird.rmutr

Mobile phone : 081 256 8595