รับสมัครสอบเข้าเรียน

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -15 มีนาคม 2566

ม.1 SMT จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน

ม.1 QCR จำนวน 8 ห้องเรียน รับ 320 คน

---------------------------------------------------------

ม.4 SMT จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน

ม.4 QCR จำนวน 5 ห้องเรียน รับ 200 คน

ม.4 MLP-Eng จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน

ม.4 MLP-CK จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน

ม.4 ศิลป์-สังคม จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน 

ระบบสมัครเรียนออนไลน์

นักเรียนสามารถสมัครเรียนตามวันเวลาที่กำหนด และเข้าไปตรวจสอบหรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากลิงก์ด้านล่าง

รายชื่อและห้องสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อตามแผนการเรียนที่สมัคร

รายชื่อและห้องสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อตามแผนการเรียนที่สมัคร