erasmus+

"TOGETHER WE LEARN"

PARE MANYANET-REUS

PROJECTE AMB SUÈCIA

2018-2020

Un projecte Erasmus+ és un projecte plantejat per una associació escolar, en el nostre cas el Col·legi Pare Manyanet i l’escola Grimstaskolan, finançat per la Unió Europea que serveix per a impulsar la internacionalització educativa dels centres i per al desenvolupament de la competència global de l’alumnat en el marc d’una educació plurilingüe i intercultural.

En el nostre projecte hi participem dos països, té una durada de dos anys i es fan activitats en ambdues escoles coordinades en continguts i objectius. El producte final és un intercanvi amb els alumnes participants al projecte (catalans i suecs) que aquest curs estan fent 4t d’ESO.

Amb aquest projecte Erasmus K229 els estudiants estaran motivats a utilitzar una segona llengua estrangera per tal de comunicar-se i compartir aprenentatges i rutines. Al mateix temps, el professorat intercanviarà coneixements i experiències d’ensenyament-aprenentatge i durà a terme mètodes cooperatius més enllà de l’aula.

És un projecte d’escola i per tant tota la comunitat educativa del centre estarà implicada.

L’equip de treball impulsor d’aquest projecte al nostre Col·legi està format per: P. Agustín Giménez (direcció), Laura Fernàndez (Primària), Paula Modol (Infantil) i Mai Rodas (ESO)