วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  ส่งนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

แผนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

กำหนดการสอบ วัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2566

ปฏิทินวันหยุดในไทย

กำหนดการออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการวิชาชีพ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ตารางสอบ V- NET ปี 2566