Ephitas

- tyrimai

Vykdome fundamentinius ir taikomuosius tyrimus aplinkos inžinerijos srityje. Šie tyrimai paremti – ilgalaikiais hidrologiniais, morfometriniais ir meteorologiniais duomenimis bei modeliavimo programomis. Tai leidžia spręsti svarbiausius aplinkosaugos uždavinius vertinant žmonių ūkinės veiklos bei klimato kaitos poveikį aplinkai, pagrindžiant gamtosaugos priemones.

Tyrimų kryptys:

  • Lietuvos upių hidrologija;
  • klimato ir upių nuotėkio kaitos analizė;
  • ekstremalių hidrologinių reiškinių tyrimai;
  • ūkinės veiklos vandens telkiniuose poveikio aplinkai vertinimas bei gamtosaugos priemonių pagrindimas;
  • taršos sklaidos vandens telkiniuose tyrimai;
  • duomenų apie Lietuvos vandens telkinius kaupimas ir analizė.

© 2019 Ephitas, VšĮ

Laisvės pr. 115, LT06119, Vilnius Tel. (8-5) 2708545 El. paštas info@ephitas.lt