SMÅPRAT

Småprat i Västerbotten är samlingsnamnet på språkutvecklingsinsatser kopplade till folkbibliotek och barnhälsovård på regional nivå i länet.

Samverkan sker i dagsläget mellan Regionbibliotek Västerbotten, Mödra- och barnhälsovårdsenheten inom Region Västerbotten och logopedmottagningen på Norrlands universitetssjukhus, samt med enskilda kommuner i Västerbotten.

Syftet är att underlätta samverkan för de professionella i länet med uppdrag just kring små barns språkutveckling. Detta arbete består till exempel av gemensam fortbildning, nätverksträffar och gemensamt materiel att använda i mötet med barnen och deras familjer.