Distribution av Nyföddboken

Arbetar du på ett folkbibliotek eller en barnavårdscentral i Västerbotten, och vill dela ut Nyföddboken till alla nyfödda i din kommun? Då ska du hålla koll på den här sidan, här kommer snart mer info om hur ni gör i varje kommun.

Glöm inte heller bort att arbetet kring och med Nyföddboken - och dess målgrupp(er) - blir allra bäst när bibliotek och barnhälsovård samarbetar <3

Om det i din kommun idag inte finns ett sådant arbete, kan det vara bra att börja hitta vägar för att tillsammans stärka det lilla barnets språk, i era respektive uppdrag.