Metod- och inspirationsdag!

ÄNTLIGEN DAGS!

Inspirationsdagar med Nyföddboken i Västerbotten!

På tre orter i länet arrangeras inspirations- och metoddagar för personal på länets folkbibliotek och barnavårdscentraler. Dagen är utan kostnad för deltagarna. Anmälan är bindande.

Anmäl dig via länkarna nedan och var noga med att välja den dag/ort du vill vara med på. Innan du kommer ska du också ha förberett dig genom att läsa in dig på den här webben, så att du känner till det grundläggande om Nyföddboken.

PROGRAM

13.00 Kort presentation av Nyföddboken; när, hur och varför?

13.15-14.45 Språket börjar med dig!

Smaka på, läs, inspireras och få olika ingångar till NYFÖDDBOKEN i Västerbotten!

Hur kan vi på ett lustfyllt sätt läsinspirera och boosta barn och föräldrar? Varför är det viktigt att läsa med de minsta och att själv vara en förebild? Vilka böcker är språk-, lek-, och lässtimulerande just för små barn och deras familjer?

15.00 Slut

15.15 Frågestund för den som behöver!

Om du har frågor är du välkommen att kontakta utvecklingsledare Jenny Lindmark på Regionbibliotek Västerbotten, som arrangerar dagarna tillsammans med Mödra- och barnhälsovårdsenheten, Region Västerbotten.


Anna Hällgren är läsinspiratör, föreläsare och frilansande bibliotekskonsult. Under eftermiddagen ger hon oss olika ingångar till språkutveckling.

Just nu arbetar hon på Kulturrådet med den nationella satsningen Bokstart. Anna fick ifjol Läsrörelsens Ulf Stark-pris för sitt engagemang att lyfta läsning.