Marskonferensen

25-26 mars 2019, Umeå

Så mycket bättre

Bilden av biblioteket och hur vi kommunicerar den

2019 års marskonferens handlar om oss. Om våra uppdrag och verksamheter, om bilden av biblioteket och hur den uppfattas av våra användare och beslutsfattare. Behöver berättelsen om biblioteket förändras? Hur kommunicerar vi vad vi är och gör på ett tydligt och effektivt vis? Hur skall vi arbeta för att skapa en uppdaterad bild av biblioteken som besökare och medarbetare delar och kan mötas i?

Precis som alltid varvas långa och korta föredrag med workshops, goda exempel och möten med kollegor från olika biblioteksverksamheter.

All information om konferensen publiceras löpande här på konferenswebben och på Facebook.


Välkommen till Marskonferensen 25-26 mars 2019

Vävenscenen, Kulturhuset Väven, Umeå

TILL ANMÄLAN