Marskonferensen

20-21 mars 2018, Väven Umeå

Vart är vi på väg?

Kreativa arbetsplatser och nya idéer

År 2018 firar marskonferensen tvåsiffrigt! En förhållandevis rutinerad, men tack och lov fortfarande nyfiken 10-åring bjuder in till en alldeles särskild jubileumskonferens i Umeå.

Temat för konferensen är innovation och förändring, både i verksamhet och i oss själva.

Bibliotek behöver hela tiden förändras. För att samhället gör det, och för att idéer omöjligt kan växa annars. Att ständigt tänka och göra nytt som organisation, ha förutsättningar att skapa och prova, och mod att misslyckas, ställer krav på såväl ledarskap som biblioteksrummet i dess vidaste bemärkelse och användning. Vad kännetecknar en kreativ arbetsplats och hur föds nya idéer? Vart är vi på väg?

Välkommen till kalas och konferens i Umeå 20-21 mars 2018.