Marskonferensen

23-24 mars 2020, Umeå

Kan innehålla spår av lärande –

Biblioteket som kunskapsförmedlare

23-24 mars 2020, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

På grund av restriktioner och lokala direktiv för att hindra smittspridningen av Coronaviruset, så kommer Marskonferensen inte att genomföras den 23-24 mars. Vi ser över möjligheterna att kunna använda hela eller delar av programmet i någon form framöver, men det är något som vi får återkomma till längre fram. Vi beklagar naturligtvis det här, men hoppas och tror att ni har förståelse för arrangörernas beslut.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss.Marskonferensen 2020 handlar om biblioteken och dess roll som kunskapsförmedlare. I bibliotekslagen framgår att biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

På biblioteken ställs vi allt mer ofta inför situationer där vi får, eller tar oss, rollen som ledare för olika typer av lärandesituationer. Därför efterfrågar många pedagogiska grundkunskaper eller tips på metoder. Detta handlar årets marskonferens om. Det blir spännande föreläsningar, trevliga möten och givande workshops.OBS: Anmälan är stängd.