Digitalt först med användaren i fokus

-uppstart i Västerbotten!

Att delta på dagen är kostnadsfritt för alla yrkesverksamma på folkbibliotek i Västerbotten.

Välkommen att vara med den dag och plats som passar dig och din verksamhet bäst!

Datum och platser:

7/5 Skellefteå, Scandic Hotel

8/5 Lycksele, Ansia

9/5 Umeå, Folkets Hus, Peterson-Berger-salen

PROGRAM

08:30 Kaffe, registrering och ett hej! Regionbibliotek Västerbotten

09:00 Inledning Johan Sundlöf

Introduktion och lägesrapport för det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus, och vad vi tillsammans ska göra idag.

09.30 Inspirationsföreläsning Ashkan Fardost

Ashkan berättar om hur digital teknik och internet förändrar människors beteenden och skapar helt nya förväntningar. Människor som växt upp på internet har en annorlunda världsvy och ett helt annat synsätt på hur de vill bo, leva, jobba, skapa och förverkliga sig själva, än människor som inte gjort det. Det är inte förrän vi börjar titta på denna omvälvande förändring från det mänskliga perspektivet som vi kan dra slutsatser om hur det kommer påverka allt ifrån individens yrke och framtid.

10:30 Upphovsrätt! Karolina Andersdotter

Hur får vi använda bilder, musik och text som vi har omkring oss på internet? Ber vi om lov eller finns det andra sätt som gör det lätt med vett och i etikett kring äganderätt på internet? Hur kan vi fortsätta att arbeta för en trygg delakultur och en hindersfri skapandemiljö?

11.30 Tre utställningar på plats

Digitalt makerspace, Västerbotten

Vad kan ett digitalt makerspace vara på ditt bibliotek?

Gör din egen Teknikjakt!

Oavsett målgrupp kan du på ett enkelt sätt inspirera och öka den digitala kompetensen!

Data Detox-bar

Om du har koll på dina digitala spår kan du också hjälpa bibliotekens användare att ha det!

12:00 LUNCH

12:45 Tjänstedesign med HELLO FUTURE

I en tid av virvelvindsliknande teknisk utveckling fokuserar många på fel sak: tekniken i sig. Nyckeln är istället att förstå och anpassa sig till de beteendeförändringar tekniken leder till.

Med hjälp av tjänstedesign kan vi komma vidare - vi lär oss tänka och arbeta på nya sätt för att möta både medarbetares och användares nya förväntningar på och behov av biblioteken.

Fokus under eftermiddagens workshoppass kommer att ligga på att skapa en gemensam kunskapsbas inom digitalisering och tjänstedesign, samt på öka kunskapen inom tjänstedesignmetodik genom att prova på utvalda övningar. Allt med utgångspunkt i DigComp 2.1!

14:00 -ish: fika mitt på hållet!

16.45 Tack, hejdå och när ses vi nästa gång?

Om du har frågor om dagen är du välkommen att höra av dig till biblioteksutvecklare Johan 070 - 357 57 46