digitala resurser

- för pedagoger i Västerbotten

välkommen!

Denna sida vill vi se som en idé- och resursbank för att lättare kunna möta den nationella digitaliseringsstrategin; de nya skrivelserna i skolans styrdokument samt helt enkelt få inspiration till att ännu mer arbeta med digitala verktyg i undervisningen.

Bland menyerna här uppe, hittar du dels en kort sammanfattning av Skolverkets digitaliseringsstrategi samt de viktigaste förändringarna i styrdokumenten. Under menyn Digitala lärresurser, har vi länkat till material och resurser som vi själva gillar och använder. Materialet kommer att förändras och utvecklas med tiden, så kom gärna in med tips på ytterligare resurser!

I vårt material har vi i första hand riktat oss till pedagoger inom för- och grundskola.

/MediaCenter i Västerbotten, december 2017