Är bibliotekens beredskap god?

Datum: 15/12 -22

Tid: 10.30-11.30

Bakgrund

Den nationella biblioteksstrategin klubbades igenom i april -22. Ett av förslagen var att undersöka vilken roll biblioteken har att spela i totalförsvaret. Under pandemin - och nu i ett Europa i krig - har detta testats på olika sätt, och webbinariet är en del i att medvetandegöra kring vikten av att krisplanera i fredstid.


Innehåll

Talare är tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, Marie Holmqvist. Där har man länge utforskat bibliotekens roll i totalförsvaret. Detta resulterade i en handlingsplan för skydd och beredskap, i såväl fredstid som vid kris och krig.


Under webbinariet berättar Marie också om hur Västerås stadsbibliotek, av sin huvudman utpekat som en samhällsviktig verksamhet, spelar en viktig roll i kommunens krisberedskap.