Folkbiblioteken i Västerbotten och coronapandemin

Information och resurser för folkbibliotek

uppdaterad 2020-05-29

Spridningen av coronaviruset (covid-19) påverkar alla. Folkbibliotekens grunduppdrag är att säkra fri tillgång till information och kunskap, också när en pandemi råder. Vad behöver biblioteken tänka på i en krissituation? Här har vi samlat länkar och tips för att underlätta för dig som jobbar i bibliotek.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR BIBLIOTEK ATT GÖRA NU?

JURIDIK - NÅGRA SAKER AV BETYDELSE FÖR BIBLIOTEK

KÄLLKRITIK OCH KÄLLTILLIT


Denna webb administreras av Regionbibliotek Västerbotten och uppdateras löpande.