Benvinguts a Ready Language School

Qui som?

Ready Language School és un centre privat de formació que neix amb l'objectiu d'atendre les necessitats de la població de l'Anoia en l'aprenentatge d'idiomes. Treballem amb un equip de professors titulats i experimentats en el camp de la docència, cadascun d'ells especialitzats en idiomes i nivells concrets. Estem ubicats al centre d'Igualada (Passeig Verdaguer, número 16).

Treballem amb il.lusió i amb metodologies innovadores per afavorir el correcte aprenentatge de les llengües: L1 i llengües estrangeres. 

Oferim cursos grupals i classes particulars d'anglès, francès, alemany, català i castellà.

El nostre mètode

Ens basem en metodologies que promouen la interacció, participació i comunicació a l'aula, sempre amb l'idioma a aprendre com a llengua vehicular a la classe des de nivells ben inicials fins als avançats. Treballem per tal que l'aprenentatge sigui dinàmic i significatiu, amb situacions reals que ens podem trobar viatjant o a la feina i amb materials adequats a cada edat, tot fent ús de les noves tecnologies.

Volem que els alumnes descobreixin les seves motivacions per aprendre una altra llengua. Que sentin el gust de poder participar en activitats expressant-se en un idioma diferent; petits i grans aconsegueixen grans progressos a través d'activitats lúdiques i ambients distesos.


Les diverses activitats en què participen els alumnes estan planificades per tal de promoure tots els aspectes lingüístics i per tal que es desenvolupin en totes les seves competències: expressió i comprensió orals i escrites, inclosos lèxic, gramàtica i fonètica. Donem molta importància a la conversa i l'expressió.


Fem ús de les últimes novetats que ofereixen les editorials especialitzades en cada idioma. Promovem l'ús de les noves tecnologies i materials interactius, jocs, llibres de lectura i contes; així com també materials específics per a la preparació d'exàmens oficials per tal de complementar les nostres classes.


Les classes es formen en grups reduïts amb un màxim de 10 alumnes. Duem a terme un seguiment constant del progrés de l'alumne i establim un grau de contacte elevat amb les famílies a través de correus per indicar-ne les absències. Els professors elaboren informes quadrimestrals i les famílies que ho desitgin sempre poden concertar entrevistes.