การสอนช่วง COVID-19

แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19

รายงานวันละ 1 ครั้งเท่านั้น

รายงานการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รายงานการสอนออนไลน์

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึง 1 ตุลาคม 2564 คลิ๊กดูรายละเอียด

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับคุณครู ม.1 - ม.6 วันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563

การอบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

การอบรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

การอบรมวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Google sites

การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

การแชร์เว็บไซต์ให้เพื่อนร่วมงาน และ การทำ QR Code สำหรับเว็บไซต์

Microsoft TEAM

microsoft insight

วิเคราะห์ผูเรียนเป็นรายบุคคล

การอบรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Microsoft Teams 09-1

ทริกการใช้ Teams แบบมือโปร

Microsoft Teams 09-2

ใช้ทีมให้ “สนุก” ด้วยลูกเล่นคีย์ลัด

Microsoft Teams 09-3

แบ่งกลุ่มย่อยด้วย “Chat” ใน Microsoft Teams

Microsoft Teams 09-4 ไอเดียการใช้ tags ใน Microsoft Teams

การอบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

MICROSOFT TEAM

การใช้ FORM สร้างแบบทดสอบ แบบสำรวจ

การอบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Google

การใช้งาน Google Slides สำหรับการนำเสนอให้น่าสนใจ

การใช้งานกระดาน Whiteboard ร่วมกันผ่าน Google Jamboard

Microsoft Team

แนวทางการจัดการเรียนออนไลน์

การอบรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Microsoft Team

การใช้งานกระดานไวท์บอร์ด

การอบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Google

การสร้างใบงาน การตัดเกรด google sheet , การใช้งาน Google Docs สำหรับการเรียนการสอน , การใช้งาน Google Slides สำหรับการนำเสนอให้น่าสนใจ , การใช้งานกระดาน Whiteboard ร่วมกันผ่าน Google Jamboard

Microsoft Team

การใช้งานกระดานไวท์บอร์ด

การอบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Google Forms

แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อการประเมินผล การตั้งค่าแบบฟอร์ม การเปลี่ยนสี และการส่งแบบฟอร์มให้ผู้อื่น การสร้างแบบสอบถาม Google Forms ในกรณีต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

Microsoft Team

การอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Google Meet

Microsoft Team

การอบรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

Microsoft Team

Microsoft Team

การอบรมวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VDO ด้านล่าง

การใช้งาน Google Classroom

พบกับหัวข้อ Tips and Tricks in Microsoft Teams

รายงานการพัฒนาฯ ตามตารางออกอากาศ OBEC Channal สำหรับคุณครูที่รับชมแล้ว ขอความกรุณารายงานตามแบบ Google Form ที่ทางสพม. 32 จัดทำ โดยจะสามารถรายงานได้ไม่เกินเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป (เวลาโดยประมาณ)

ช่องทางการรับชม

รวมเอกสารการประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เม.ย.63

การเรียนการสอนทางไกลCOVID19.pdf
616064_Powerpoint บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนก.pdf
บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน.pdf
(ปรับ 1) รองฯ กวินเกียรติ การเรียนการสอนทางไ.pdf
ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19_002.pdf
ตารางสอนม.ปลาย.pdf

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

digital.pdf

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

เรียนรู้การจัดการออนไลน์กับกระทรวงศึกษาธิการและแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก

ROMBURI ONLINE เรียนรู้ออนไลน์จากคุณครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สมัครเรียนออนไลน์

ประกาศมาตรการของแต่ละจังหวัด เรื่อง COVID-19