Kru janit

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ คุณครูจนิตย์

คุณครูจนิตย์ ประสงค์กุล

ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • วิชาสังคมศึกษา(สาระ ศาสนา ศีลธรรม และจริยะธรรม ม. 4)

  • วิชาประวัติศาสตร์ ม.4

ปฏิบัติงานพิเศษ

  • งานกิจการนักเรียน