ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศแนะแนว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Buriram information service center of Guidance

ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

TCAS 65 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความพึงพอใจกิจกรรมการแนะแนวระบบ TCAS 65 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 22 กันยายน 2564 โดยศูนย์แนะแนวจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนลำปลายมาศ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 270 คน >>> ดูรายละเอียดคลิ๊ก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยม และสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานเรียนรวมยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการสึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์
ภาพบรรยากาศ คลิ๊ก

การพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

จัดโดยศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่ // ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศแนะแนว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

กลุ่มย่อยผ่านระบบ Google Meet7 สิงหาคม 2564
เอกสารและภาพคลิ๊ก

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2564

แนะนำงานแนะแนว

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม แนะนำงานแนะแนวของโรงเรียนที่เข้ามาช่วยเหลือนักเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมตลาดวิชาการครั้งนี้ โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทรวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ จากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เเละการนำเสนอข้อมูลหลักสูตรทั้ง 53 หลักสูตรของ 7 คณะ ซึ่งตลอด 4 วันที่ผ่านมามีนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนใน 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานเกือบ 9,000 คน ภาพกิจกรรม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งมีครูแนะแนวและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าร่วมทั้งสิ้น 66 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวศึกษาต่อในครั้งนี้ โดยมีท่านรองฉัตรชัย วิชัยผิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

KKU Road Show 2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูแนะแนว และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ “ประชาสัมพันธ์และ แนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ( KKU Road Show 2020)
ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

มทส.พบครูแนะแนว

7 ตุลาคม 2563 คณะครูแนะแนว จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม "มทส.พบอาจารย์แนะแนว จังหวัด นครชัยบุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564" ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คลิ๊กดูรายละเอียด

โครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ โครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกคุนาคาร โดยมีผู้บริหารและคุณครูแนะแนว เข้าร่วมครบทั้ง 66 โรงเรียน

การอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาในสถานศึกษา

วันที่ 24-26 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 24 คน เข้าร่วม “อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” รุ่นที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ครูประจําชั้น เป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา มีความรู้ในบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก >>>คลิ๊กดูภาพ

Project และ Service based learning

18 ส.ค. 63 กลุ่ม​นิเทศ​ฯ สพม. 32 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราขภัฏอุบลราชธานีจัด​ประชุมปฏิบัติ​การ​โครงการ​ยกระดับ​การ​จัด​การ​เรียน​การ​สอน​ใน​สถาบัน​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ใน​เขต​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอน​ล่าง​ด้วย​Project และ Service based learning เพื่อ​พัฒนา​คุณ​ลักษณะ​ของ​นักเรียน​ให้​เป็น​พลเมือง​โลก ณ หอประชุม​ทิว​สน โรงเรียน​บุรีรัมย์​พิทยาคม​ โดยมีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม 66 โรง ได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร นำโดย รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

ศูนย์แนะแนวสหวิทยาเขตประโคนชัย ตัวแทนศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.และคณะครูโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ และให้ข้อมูลด้านการแนะแนว สำหรับให้โรงเรียนที่มาดูงานเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

ข่าวสารจากโรงเรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ณ โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

TO BE​ วิชาการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

เรื่องเด่น

สร้างงาน สร้างอาชีพ

โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตการศึกษา ๑๑ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษและนครราชสีมา

แนะนำรับชม

วารสารแนะแนว 2563

วารสารแนะแนว 2562

การประชุม เด็กดีมีที่เรียนผ่านระบบออนไลน์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image