מצגת וסרטון

יוסף סקביני


יוסף סקביני.wmv

הכנת מצגת: שרית יעקב, רכזת מחוז חיפה

יוסף סקביני 1.50.mpg

צילום ועריכה: יוסי רבך

תכנית הקשר הרב דורי - "מזקנים אתבונן"

בית התפוצות, קמפוס אונ' ת"א, שער 2, רח' קלאוזנר, רמת אביב, ת.ד. 39359, מיקוד 61392

: kesher.rav.dori@bh.org.il: טל: 03-7457928, 03-7457899, פקס: 03-7457927, מייל