Keskkonna ülevaatuse küsimustikud

2017-2018

Hea lapsevanem,

Selleks et saaksime koostada keskkonnakasvatuse edendamiseks tegevuskava on vaja kaardistada hetke olukord. Teie vastused ja ideed aitavad meil suure sammu rohelisema lasteaia poole astuda.

Palun vastake hiljemalt 15.dets 2017

Ette tänades Rannamõisa lasteaia Suured Rohelised.

1. Info, teavitamine ja ka

Kas majja sisenev külaline (lapsevanem) saab infot, et oleme keskkonnasõbralik lasteasutus?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lapsevanemad teavad, et meie üheks prioriteediks on keskkonnaharidus ja keskkonnasõbralik käitumine?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lastevanematel on võimalik osaleda keskkonnahariduse kujundamisel?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lapsed on mõistnud, et väärtustame keskkonnahoidu?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

2. Elurikkus, loodus ja õueala

· Kas õuealal saab palju joosta ja mängida?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lasteaia õueala on piisavalt liigirikas:

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lastele on teadmised loodusest ja keskkonnahoiust?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

3. Kliimamuutused

· Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

4. Energia

· Kas rühmaruumis on parajalt soe?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas kustutad alati tuled kui lahkud viimasena?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

5. Globaalne kodakondsus

· Kas rõhutame kasvatuses, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas olete ise salliv kõige ja kõigi suhtes?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

6. Tervis ja heaolu

· Kas oleme loonud lastele päevakava, mille jooksul nad saavad palju liikuda?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas käid nädalavahetusel väljas jalutamas või mängimas?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja teevad seda?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lastele meeldib lasteaias olla?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas oleme teinud midagi, et lapsed eelistaksid süüa tervislikke toite?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kui sul on mure, siis kas saad sellest kellelegi lasteaias rääkida?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lasteaed arvestab lapse tervise eripäradega?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas haigestunud lapsel on võimalik alati kodus olla?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

7. Meri ja rannik

· Kas olete teadlik veelindude toitmise kahjulikkusest?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

8. Prügi ja jäätmed

· Kas te kodus sorteerite prügi?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

9. Transport

· Kas olete täheldanud, et osa inimesi kasutab lasteaeda sõiduks autot kuigi võiks tulla jalgsi, või rattaga?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas lasteaia ees on palju autosid mis töötavad tühikäigul?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

10. Vesi

· Kas lasteaias kogutakse kastmiseks vihmavett?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

· Kas joote kodus kraanivett?

Selgitus:

Parendus ettepanekud:

Kas olete rahul senise keskkonnakasvatuse alase tegevusega Rannamõisa lasteaias?

Selgitus:

KESKKONNAÜLEVAATUSE KÜSIMUSTIK ÕPETAJALE

Meie lasteaed osaleb Rohelise Kooli projektis,et läbi keskkonnahariduse edendada jätkusuutlikku arengut.

Palume täita keskkonnaalane küsimustik.

INFO,TEAVITAMINE JA KAASAMINE

1. Kas tajute lasteaeda tulles,et meie lasteaed on keskkonnasõbralik?

Jah / Ei

Selgitus:

2. Kas personalil on võimalik osaleda lasteaia keskkonna kujundamisel?

Jah / Ei

Selgitus:

3. Kas lapsevanemad teavad, et meie üheks prioriteediks on keskkonnaharidus ja keskkonnasõbralik käitumine?

Jah / Ei

Selgitus:

ELURIKKUS,LOODUS JA ÕUEALA

1.Kas olete teadlik, millised putukad,loomad ja linnud elavad meie õuealal ja külastavad seda?

Jah / Ei

Selgitus:

2. Kas oleme teinud midagi,et suurendada õueala elurikkust (n.kompostimine,putukahotellid,pesakastid,lindude toitmine, puu-ja põõsalikide istutamine jne) ?

Jah /Ei

3. Kas viibite tihti looduses ja viite tegevusi läbi õues?

Jah /Ei

Selgitus:

4. Kas meil on rajatud aed-ja köögiviljapeenrad, et lapsed näeksid,kuidas köögiviljad kasvavad ja saaksid õppida lihtsamaid aiatöid?

Jah/ Ei

Selgitus:

5.Kas oleme uurinud, kui palju Eesti taime-seene-ja loomaliike lapsed tunnevad?

Jah/Ei

Selgitus:


KLIIMAMUUTUSED

1. Kas kliimamuutus mõjutab elusloodust?

Jah /Ei

Selgitus:

2. Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid?

Jah /Ei

Selgitus:

3. Kas kasutame koristamisel ja nõude pesemisel loodussäästlikke pesemisvahendeid?

Jah /Ei

Selgitus:

4. Kas kasvatame ise maitsetaimi?

Jah /Ei

Selgitus:

ENERGIA

1. Kas jälgite teadlikult energia kasutamist?

Jah /Ei

Selgitus:

2. Kas lülitate elektriseadmed välja ruumist lahkudes?

Jah / Ei

Selgitus:

3. Kas olete lastega rääkinud elektri säästlikust kasutamisest?

Jah/ Ei

Selgitus:

GLOBAALNE KODAKONDSUS

1.Kas olete tutvustanud lastele teiste maade muinasjutte,kombeid ja tavasid?

Jah / Ei

Selgitus:

2. Kas tutvustate süsteemselt Eesti tähtpäevi,toitu,muinasjutte,muusikat?

Jah / Ei

Selgitus:

3. Kas rõhutate kasvatuses, et inimesed võivad olla erinevad?

Jah / Ei

Selgitus:

4. Kas olete loonud kiusamisvaba keskkonna?

Jah /Ei

Selgitus:

5. Kas olete tegelenud heategevusega?

Jah / Ei

Selgitus:

TERVIS JA HEAOLU

1. Kas olete loonud lastele päevakava,mille jooksul nad saavad palju liikuda?

Jah /Ei

Selgitus:

2. Kas olete selgitanud lastele tervisliku toidu vajalikkust?

Jah / Ei

Selgitus:

3. Kas lastel on võimalik iga päev õues mängida ja õppida?

Jah/ Ei

Selgitus:

VESI, MERI JA RANNIK

1. Kas õppetöösse on planeeritud mere ja rannikuga seotud teemasid ja tegevusi?

Jah / Ei

2. Kas teete õppekäike mere äärde?

Jah / Ei

Selgitus:

3. Kas räägime lastele veelindude toitmise kahjulikkusest?

Jah / Ei

4. Kas kasutate vett säästlikult?

Jah /Ei

Selgitus:

5. Kas selgitate lastele vee säästmise vajadust?

Jah /Ei

Selgitus:

JÄÄTMED JA PRÜGI

1. Kas sorteerite rühmas prügi?

Jah / Ei

Selgitus:

2.Kas olete rühmas arutanud,kuidas vähem prügi tekiks?

Jah /Ei

Selgitus :

3. Kas lasteaias on piisavalt prügikaste?

Jah / Ei

Selgitus:

4. Kas selgitate lastele miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab?

Jah /Ei

Selgitus:

5.Kas meisterdades kasutate rühmas erinevaid jääkmaterjale?

Jah / Ei

Selgitus:

TRANSPORT

1.Kas olete selgitanud lastele,kuidas ohutult liigelda?

Jah / Ei

Selgitus:

2.Kas teate,kuidas transport mõjutab meie keskkonda?

Jah /Ei

Selgitus: