ประกาศแจ้งนักเรียน-นักศึกษา

นักเรียน-นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจากอุปกรณ์ของจริง เพื่อให้เกิดทักษะที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

นักเรียน-นักศึกษาและครู-อาจารย์ ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ครู-อาจารย์นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Fix It Center เพื่อออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องเสียง เครื่องเล่นซีดี โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้นให้กับชาวบ้านในชุมชน เคหะบางบอน และชุมชนหนองแขม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. (3 ปี) จำนวน 6 คน จากทั้งหมด 7 คน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชริปราการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียน เช่น ตารางสอน แผนการเรียน หลักสูตรการเรียน ปวช. และหลักสูตรการเรียน ปวส.

เป็นคลิปแนะนำให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แล้วคุณจะรู้จักเรามากขึ้น...

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ สัมมนาและฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิตอล 4.0 ในวันที่ 29-31 ม.ค. 2562 และเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อุตสาหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ในวันที่ 7-10 ก.พ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กรุงเทพฯ

สำหรับนักเรียน-นักศึกษาและผู้ปกครองที่อยากทราบว่าเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ได้อะไร ทำงานอะไรได้บ้าง ที่นี่มีคำตอบ....ครับ

ข้อมูลจาก เว็บไซต์: แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นักเรียน-นักศึกษา สามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยการสแกน QR-Code นี้ (ลิ้งค์ไปยัง Google Drive)