OPRAVDU?

Přemýšlíš o tom?

Myslím to vážně, zavři oči a zamysli se nad tím.

VYKAŠLI SE NA TO

Je v naprostém pořádku cítit občas obavy, mít pochybnosti a být nerozhodný.

Není v pořádku se neustále cítit špatně, být naštvaný a ve stresu.

Ne! Není v pořádku obětovat svoji rodinu a vztahy pro úspěch.

Ne! Není to cena za úspěch a štěstí.

Když jsi ve stresu, má to negativní dopad na Tvoje tělo, náladu a chování.

  • bolesti hlavy

  • únava

  • problémy se spánkem

  • úzkost

  • neklid

  • nedostatek motivace a soustředění

  • pocit zahlcení

  • vztek

Všechny tyto příznaky mají škodlivý vliv na Tvoje zdraví, vztahy, výkon a navíc na Tvůj úspěch a štěstí.


Kolik z nich právě zažíváš?


VYKAŠLI SE NA TO.

PROČ TI TO VŮBEC ŘÍKÁM?

Internet je přece plný návodů, jak být lepší. Jak zvládat stres. Jak být úspěšný v práci. Jak dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.


Mimochodem, podle sociálních sítí to vypadá, že žiješ super život.

JEN SE PTÁM

Proč se necítíš úspěšný a šťasný?

Proč si neužíváš čas se svou ženou a dětmi?

Proč jsi ve stresu?

BYL JSEM TAM

Zažil jsem všechny tyto příznaky stresu. Měl jsem zdravotní problémy, problémy ve vztazích a to vše mělo negativní dopad na moji rodinu.


Mám úspěšnou kariéru a krásnou rodinu, ale v té době jsem se necítil úspěšný a šťastný.


Chtěl jsem to změnit a s odbornou pomocí jsem si uvědomil, že mám všechny znalosti a moc změnit svůj život a být opravdu úspěšný a šťastný.


Měl byste se zeptat mé ženy a dětí, jestli vidí nějaký rozdíl.

PODÍVEJ SE DO SEBE

K tomu, abys našel svoji cestu, nepotřebuješ vystudovat psychologii ani znát extra teorie.


Místo toho, abyste se díval kolem sebe, podívej se do sebe, do svého srdce.


Ty víš, že se tam skrývají odpovědi na všechny Tvoje otázky.


Ano, ve Tvém srdci.

JÍZDA TVÉHO ŽIVOTA

Vše, co potřebuješ, je někdo jako já, kdo Tě povede.


Ignoruj negativní hlasy ve Tvé hlavě, posloucháš je už dost dlouho.


Změň svůj život.

Buď znovu soustředěný, motivovaný, zdravý a úspěšný a šťastný.


Pomohu Ti překonat negativní emoce, úzkost a stres a získat zpět soustředění, motivaci a vnitřní rovnováhu.


Zase se si užívej život spolu s Tvými blízkými.

CO ŘÍKAJÍ MÍ KLIENTI

"Děkuji za těch 7 týdnů a za inspiraci jak bojovat s negativními pocity, myšlenkami, informacemi, kterých se na nás podle mě valí v poslední době neuvěřitelné množství. Cítím, že už teď mi to, co jsi nám předával, pomáhá. Bylo hezké se zastavit a podívat se na věci jinak. Tak doufám, že mi to zastavování a uvědomování půjde i do budoucna. "

Pavel

"Naše setkání probíhalo pravidelně po dobu 3 měsíců a doufám, že budu mít příležitost i nadále se s Radkem potkávat.

Setkání byla pro mě přínosem zvláště ve změně perspektivy na zadaný problém, který jsme společně probírali. Díky trpělivému naslouchání Radka a diskuzi nad zadáním z různých úhlů pohledu se mi podařilo s pomocí Radka se výrazně posunout z bodu, ze kterého jsem se dlouho sám nemohl pohnout."

Josef


"Po dobu několika týdnů jsem s Radkem jako koučem spolupracoval na svém sebezdokonalení především v oblasti osobních vztahů, emoční inteligence, motivace a sebeorganizace spojené s plánovaním času. Již během prvního sezení jsem se cítil v bezpečném prostředí a za pomoci Radka jsem dokázal definovat problémy týkající se výše zmíněných oblastí a hledat příčiny jejich vzniku. Během dalších sezení se mi postupně podařilo rozřešit mnohé otázky, na které jsem předtím neznal odpověď, efektivněji třídit své myšlenky a docílit lepší sebedůvěry. Jako kouče bych Radka osobně doporučil každému, kdo si neví rady s tím, jak docílit lepšího seberozvoje ať už v soukromé či pracovní sféře. Jeho koučink měl pro mě nepochybně pozitivní přínos."

Ondřej

TOTO JE TVOJE CESTA

SPOLEČNĚ PROZKOUMÁME TVOJE POCITY A EMOCE.

SPOLEČNĚ NAJDEME TVOJI VLASTNÍ CESTU K ÚSPĚCHU A ŠTĚSTÍ.

SPOLEČNĚ ZMĚNÍME TVŮJ ŽIVOT.