o nás

Jsme technologická společnost zaměřená na predikci podmínek pro výskyt patogenů v zemědělství. Na evropském trhu působíme již od roku 2016. Naše služby využívají zákazníci v České republice, Slovensku, Rakousku a Maďarsku.

Náš tým v sobě spojuje dlouholeté zkušenosti z oboru měření fyzikálních vlastností vzduchu a meteorologie se zkušenostmi generací vinařů z Velkých Bílovic.

Naši odborníci se zabývají měřením teplot, vlhkosti, tlaku a dalších parametrů okolního prostředí včetně jejich posuzování ve vzájemných souvislostech od roku 1986.

Další část našeho týmu má bohaté zkušenosti s pěstováním vinné révy a zároveň je hluboce zakořeněna ve vinařské komunitě na jižní Moravě.

Spolupracujeme s externími spolupracovníky z UKZUZ, Mendlovy Univerzity, Masarykovy Univerzity a České Zemědělské Univerzity, kteří poskytují našemu týmu své dlouholeté znalosti z oblasti rostlinolékařství a ochrany a výživy rostlin.

Jako celek náš tým disponuje unikátním multi oborovým know-how, které poskytuje široké vinařské veřejnosti od nejmenších pěstitelů až po největší producenty révy v podobě projektu Chytrá vinice.