informace pro vaše rozhodování

Jsme technologická společnost zaměřená na predikci podmínek pro výskyt patogenů v zemědělství. Na evropském trhu působíme již od roku 2016. Naše služby využívají zákazníci v České republice, Slovensku, Rakousku a Maďarsku. zobrazit více

Poskytneme Vám on-line všechny důležité informace pro Vaše rozhodování jestli a kdy zahájit ochranu vašich vinic.

Informace o teplotě, rosném bodu, srážkách a lokálních podmínkách pro výskyt patogenů Plísně révy, Padlí révy a Botrytis cinerea jsou zobrazeny ve Vašem počítači nebo přímo na Vašem chytrém telefonu.

Zkušenosti našich vinařů s použitím Chytré vinice jsem shrnuli do několika případových studií.

Základem naší služby jsou malé, ve vzrostlém porostu téměř neviditelné, meteostanice nové generace, které zaznamenávají údaje o teplotě, vlhkosti, množství srážek.

Pro vyhodnocení naměřených dat používáme prověřené metodiky a matematické modely.

Chytrou vinici získáte jednoduše:

1. Vyberte si balíček:

profesionálové

Balíček služeb v rozsahu profesionálové obsahuje:

 • meteostanice nové generace

 • přenos naměřených dat na webové rozhraní

  • teplota

  • teplota mokrého teploměru

  • teplota rosného bodu

  • relativní vlhkost vzduchu

  • srážky

 • standardní dashboard pro vizualizaci naměřených dat

 • hromadný dashboard pro zobrazení vybraných dat z více lokalit

 • předpověď podmínek pro šíření perenospory dle Šteberly

 • předpověď podmínek pro šíření perenospory dle Goidaniche

 • předpověď podmínek pro šíření padlí dle Gubler Thomas

 • předpověď podmínek pro šíření Botrytis dle Broom

 • dodání baterie a senzoru

Cena služby v rozsahu profesionálové: 4 473 Kč bez DPH na 12 měsíců


terroir

Balíček služeb v rozsahu terroir obsahuje:

 • meteostanice nové generace

 • přenos naměřených dat na webové rozhraní

  • teplota

  • teplota mokrého teploměru

  • teplota rosného bodu

  • relativní vlhkost vzduchu

  • srážky

 • dashboard na míru pro vizualizaci naměřených dat

 • hromadný dashboard na míru pro zobrazení vybraných dat z více lokalit

 • předpověď podmínek pro šíření perenospory dle Šteberly

 • předpověď podmínek pro šíření perenospory dle Goidaniche

 • předpověď podmínek pro šíření padlí dle Gubler Thomas

 • předpověď podmínek pro šíření Botrytis dle Broom

 • automatická výměna baterie

 • Huglinův index

 • suma efektivních teplot

 • suma průměrných teplot

 • přístup k mapě vlastních chytrých vinic na podkladu Google Maps

 • aktivní report historických naměřených dat

Cena služby v rozsahu vizionáři: 15 847 Kč bez DPH na 12 měsíců

zahrádkáři

Balíček služeb v rozsahu zahrádkáři obsahuje:

 • meteostanice nové generace

 • přenos naměřených dat na webové rozhraní

  • teplota

  • teplota mokrého teploměru

  • teplota rosného bodu

  • relativní vlhkost vzduchu

  • srážky

 • standardní dashboard pro vizualizaci naměřených dat

Cena služby v rozsahu zahrádkáři: 3 153 Kč bez DPH na 12 měsíců


2. Zašleme Vám nabídku.

3. Pošleme Vám meteostanici nové generace.

4. Zašleme Vám přístup k datům z chytré vinice spolu z návodem na jejich využití.

služba bez rizika

Platíte až si vše vyzkoušíte.

Po dobu 30 dní můžete vyzkoušet naše služby dle Vaší poptávky zcela zdarma.

otázky a odpovědi

Napadají vás další otázky ohledně fungování Chytré vinice? Odpovědi na některé z nich najdete v sekci časté otázky nebo na naší stránce na facebooku.

spolupráce

Na vývoji Chytré vinice úzce spolupracujeme s pěstiteli a konzultujeme naše metodiky přímo s odborníky z Ústředního Kontrolního a Zkušebního Ústavu Zemědělského.

Napsali o nás