Skolas administratīvo e-dokumentu arhitektūras izveide

Organizācijas dokumentu kultūra_darba variants

06.12.2017.

Pirmā nodarbība ar lektoru skolas administrācijai un metodisko komisiju vadtājiem par iespēju elektroniski veidot, sistematizēt un glabāt administratīvos dokumentus.

29.12.2017.

Tiešsaistes nodarbība skolotājiem par Google diska iespējām. Mācījāmies izveidot teksta dokumentu, pievienot attēlu un hipersaites, iestatīt kopīgošanas iestatījumus.

03.01.2018.

Tiešsaistes nodarbība skolotājiem, kurā mācjāmies veidot un kopīgot Google prezentācijas, aptaujas un testus.

04.01.2018.

Tiešsaistes nodarbība skolotājiem, kurā labojām iepriekš pieļautās kļūdas un apguvām Google zīmējumu veidošanu.

10_vidusskola_SMS_Google_izmantosana.pdf