Педагогічна практика створює сприятливі умови для актуалізації в особистому практичному досвіді знань, умінь, навичок як цілісного результату освітнього  процесу в педагогічному коледжі.

  Обласний коледж  «Кременчуцька гуманітарно- технологічна академія імені   А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради активно співпрацює із закладами загальної середньої та дошкільної освіти, приватними школами, громадськими організаціями. 

Предметом Договорів про співпрацю з базами практики є спільна діяльність у таких напрямках:

Договори про проведення практики, укладені з керівниками базових установ, дозволяють оптимально використовувати у підготовці майбутніх фахівців навчально-методичні, інформаційні, кадрові ресурси закладів загальної середньої та дошкільної освіти, приватних шкіл, закладів оздоровлення і відпочинку, спортивних установ.

У коледжі налагоджена чітка система організації всіх видів практики, яка сприяє планомірній адаптації здобувачів вищої освіти до професійної діяльності.

Виховна практика дозволяє майбутнім учителям початкових класів,  фізичної культури отримати перший досвід педагогічної комунікації, навчитись організовувати освітнє середовище, здійснювати наскрізне виховання учнів на уроках.

Пробна педагогічна практика спрямована на апробацію професійних компетентностей студентів: моделювання навчальних занять в умовах закладів загальної середньої та дошкільної освіти, застосування сучасного методичного інструментарію у роботі з дітьми дошкільного віку та учнями, організація освітнього процесу на інтегровано-предметній основі, аналіз результативності використання форм освітньої діяльності.

Під час літньої практики студенти виконують функції вихователів, педагогів-організаторів, вожатих, керівників гуртків і секцій, інструкторів з фізкультури та спорту у закладах оздоровлення і відпочинку різного типу.

Майбутні вчителі початкової ланки у процесі проходження практики «Перші дні дитини у школі» ознайомлюються із особливостями адаптації учнів шестирічного віку до шкільного життя. Студенти спостерігають за специфікою проведення ранкових зустрічей, уроків з першокласниками, облаштування осередків освітнього простору Нової української школи.

Переддипломна практика – завершальний етап професійної підготовки студентів коледжу. Вона передбачає комплексний моніторинг рівня сформованості фахових компетентностей у студентів випускних курсів, дозволяє окреслити перспективи їх працевлаштування.

Для ефективної підготовки студентів до різних видів практики викладачами коледжу розроблено локально-нормативну, планувальну та звітно-облікову документацію, створено відповідну навчально-методичну базу. Кабінети фахових методик оснащені каталогізованими дидактичними матеріалами для проведення навчальних занять, фізкультхвилинок та виховних заходів у початковій школі; різними видами театрів та комплексом дидактичних ігор для дітей дошкільного віку; упорядкованими електронними засобами навчального призначення, аудіо- та відеозаписами для уроків.

У коледжі постійно проводяться науково-методичні заходи, спрямовані на адаптацію змісту практичної підготовки студентів до роботи в умовах Нової української школи, творчі звіти-презентації діяльності літніх оздоровчих таборів перед розподілом студентів на літню практику, інструктивні наради та конференції за підсумками переддипломної практики, на які запрошуються педагогічні працівники базових закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Практична підготовка студентів коледжу здійснюється з урахуванням сучасних освітніх реформ, сприяє конкурентоспроможності, затребуваності молодих спеціалістів на ринку освітніх послуг.

Вісім тижнів переддипломної практики для студентів груп ПО- 41, ПО-42, ПО-43  завершилися творчим звітом  під час якого студенти поділилися  враженнями, набутим досвідом, підсумували  власні здобутки

Триває практика для студентів групи ДО-41Б  " На робочому місці вихователя". Війна внесла  свої корективи і у перебіг практичної підготовки студентів . Дівчата завзято працюють у центрі відновлення "Повертаємо в життя" , що відчинив свої двері у приміщенні гуртожитку .

УЗАГАЛЬНЕННЯ результатів проходження практики

Триває практика "Спостереження за навчально-виховною роботою в перші дні дитини в школі". Студенти груп У 41, У 42, У 43 , У 41Б відвідали перший урок в закладах освіти Кременчука та познайомилися з маленькими першокласниками. Цей навчальний рік розпочинається для них та їхніх вчителів непросто . Бажаємо мирного неба та успіхів у навчанні!

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

ПРАКТИКА ОЧИМА СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ "ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ"

З 15 серпня  освітній процес у Кременчуцькому коледжі імені Макаренка розпочався  з практичної підготовки студентів ІІ – IV курсів.                                                                                                                                            Керівництво закладу, забезпечило роботу в  змішаному форматі.  Були проведені настановні конференції  щодо особливостей практичної підготовки у 2022 – 2023 н.р.

Зокрема повідомлено про ведення електронного щоденник  з практики. Дякуючи зусиллям викладача інформатики Іванової Наталії Анатоліївни, студенти відділень "Дошкільної освіти" , "Початкової освіти"  та   "Фізичної культури" створили власні Е- портфоліо .  Крім того , студенти 3 - 4 курсів проходять практику як за місцем проживання у закладах дошкільної освіти, волонтерських центрах , так і в започаткованому цього року "Центрі  повертаємо в життя" при гуртожитку Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка А.С. для дітей -переселенців.  Базові заклади дошкільної освіти Кременчука люб’язно  відчинили свої двері для майбутніх вихователів. Також організовано роботу  з підготовки до уроків і майбутніх учителів початкової школи , і вчителів фізичного виховання.

Бажаємо студентам та викладачам плідної роботи.

 Рішення щодо початку освітнього процесу   у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка  буде прийняте відповідно до результатів опитування здобувачів освіти, їхніх батьків та викладачів коледжу з урахуванням усіх вимог щодо  безпечного перебування  у закладі  в  межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту. 

Планується  розпочати  навчальний процес,  поступово  долучаючи студентів  до проходження практики.  

Слідкуйте за оголошеннями стосовно режиму проведення заходів щодо підготовки  ( настановні конференцій)  та  І етапу проходження практики в обраному  колективом коледжу режимі.

 Протягом літніх місяців студенти груп  У-31, 32, 33, У-21Б, Ф-31, Ф-31Б  проходили педагогічну практику   "У літніх оздоровчих таборах - 2022"  у змішаному режимі. 

Вони долучалися до волонтерського руху, до роботи  у  Центр відновлення повертаємо в життяп при гуртожитку коледжу,  працювали з дітьми  у літньому  таборі  "Дивосвіт" , що функціонує і зараз при педагогічному коледжі.