Вступнику

Ліцей здійснює підготовку за профілями:

Класи інформаційних технологій орієнтовані на поглиблене вивчення сучасної інформатики та її застосування в різних сферах людської діяльності. Випускники ліцею з даного профілю отримують знання та практичні навички з програмування та обслуговування комп'ютерів.

Учні класів історико-економічного спрямування поглиблено вивчають курси історії (всесвітньої і України), основ правознавства, спеціальні курси суспільних та економічних дисциплін: основи менеджменту, основи маркетингу та ринкових відносин. Економічні дисципліни вивчаються в поєднанні з роботою на персональних комп'ютерах.

У класах іноземної філології передбачено поглиблене вивчення основної іноземної мови (англійської) та додаткове опанування другої іноземної мови (німецької або французької), ознайомлення з історією, літературою, культурою країни, мова якої вивчається.

У класах математичного профілю поглиблено вивчаються предмети алгебра та початки аналізу, геометрія, фізика, викладається спецкурс з програмування.

Ліцеїсти мають змогу додатково працювати в школах олімпійського резерву з 15 предметів, в 32 гуртках за інтересами та спортивних секціях. До послуг учнів сучасна лінгафонна лабораторія, можливість додаткових занять в 7 комп’ютерних класах, підключених до мережі Інтернет, гуртожиток, їдальня, медичний кабінет, читальна зала, спортивний майданчик зі штучним покриттям.