กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ ดีสี นักเรียนชั้น ม.๕/๔ ได้รับรางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ และเด็กหญิงสุภาพร วิศิษฏ์ศิลป์ นักเรียนชั้น ม.๓/๑๒ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง ที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย ฝึกซ้อมโดยครูภัทราภรณ์ ละมุล และครูกฤษณะ ยุดรัมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานฯ และการแสดงวรรณศิลป์ถิ่นอีสานชิงโล่พระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันวรรณศิลป์ถิ่นอีสานได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง

IMG_7307.MOV

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเกียรติจากนายชาญ สิ่วไธสง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเด็กไทย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องระดับชั้น ม. 1 อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกการเป็นวิทยากรแกนนำค่ายภาาาไทยให้กับนักเรียนที่สนใจ และบูรณาการแก้ไขผลการเรียน 0 ร. ม. มผ. รายวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย และปิดกิจกรรมด้วยการมอบเกียรติบัตรและให้โอวาสจากนายประชัย พรสง่ากุลผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

ดาวโหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด


เรื่องเล่าชาวภาษาไทย


วีดีโอ ภาพการแข่งขันวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน

ชิงโล่พระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_7309.MOV
IMG_7305.MOV
IMG_7308.MOV
IMG_7311.MOV

สถิติผู้เข้าชม