นายศักดิ์ ซารัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสงนายสมชาย มาลาศรีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
นายจักรนรินทร์ นามวิเศษรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

ขอเชิญชมการเเข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพุทไธสง ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 7- 9 มีนาคม 2564

"กีฬาสร้างคน

คนสร้างชาติ"

_____ห้องเรียนกีฬา_____

____โรงเรียนพุทไธสง____

เพจกรีฑาพุทไธสง

ATHLETIC PHUTTHAISONG

เพจวอลเลย์บอลโรงเรียนพุทไธสง