กลุ่มบริหารงานบุคคล

Add Headings and they will appear in your table of contents.

20110029_11090918181510.pdf

คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะ

w21_คู่มือประเมินวิทยฐานะ ว 21.pdf

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว21

การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน.pdf

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน

คู่มือ ว21 สพฐ.pdf

คู่มือ ว21 สพฐ

ppt เลื่อนวิทยฐานะ.pptx

PowerPoint การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน

แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf

แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง

แบบสรุปผลการตรวจสอบประเมิน.pdf

แบบสรุปการตรวจ

ว 21.pdf

ว 21

ความรู้ความเข้าใจLogbook.pdf

การบันทึก Logbook รุ่นทดลอง

คู่มือการใช้งานlogbook.pdf

การใช้งาน Logbook Teacher