กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วิสัยทัศน์ : กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนพัฒนานิคมมุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ บนพื้นฐานของความสุข

ผลงานของนักเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image