📢 ประกาศรงเรียนพนทวนชนูปถัมภ์ เรื่องผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศผลการคัดเลือกนักการภารโรง 9000.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศผลการคัดเลือกนักการภารโรง 8000.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

📢 ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศจ้างนักการภารโรง.pdf

รับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง
- ตำแหน่ง นักการภารโรง (จำนวน 1 อัตรา)
- ประกาศและรับสมัครวันที่ 18-24 เมษายน 2567
เวลา 08.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
- คัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะและการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 เมษายน 2567

📢 ประกาศโรงเรียนพนทวนชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศรับสมัคร-นักการ-งบ8000.pdf

รับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (จำนวน 1 อัตรา)
- ประกาศและรับสมัครวันที่ 18-24 เมษายน 2567
เวลา 08.00 – 16.00 น. ตามวันและเวลาราชการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
- คัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะและการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 เมษายน 2567

📢 ประกาศโรงเรียนพนทวนชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูคหกรรม

ประกาศรับสมัตรครูคหกรรม.pdf

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูคหกรรม (จำนวน 1 อัตรา)
- ประกาศและรับสมัครวันที่ 22-28 เมษายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2567
- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 29 เมษายน 2567
- กาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 30 เมษายน 2567