รายการ CoolCruจารย์เจ๋ง ตอน อ่านเขียน เรียนชีวิต สู่บทเพลงพื้นบ้าน

โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น ต่อต้านทุจริต ของมูลนิธิยุวพัฒน์