ตารางการใช้ห้อง

คณะการแพทย์แผนไทย

www.ttmed.psu.ac.th/rooms

กรุณาเลือกห้อง...

จองห้อง

*** เอกสารแนบใช้สำหรับจองห้อง ที่ต้องการขออาหารว่างและอาหารกลางวัน

ใบจองห้องประชุม

Email สำหรับแจ้งงานอาคารและสถานที่ sanit.s@psu.ac.th


*** การขอใช้ห้องที่เสร็จสมบูรณ์จะต้องได้รับอีเมล์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่งานอาคารฯ หรือ งานสารบรรณ แล้วเท่านั้น


*** พบปัญหาในการจองกรุณาติดต่อ

- ปัญหาการบริหารจัดการใช้ห้อง -> คุณสนิท

- ปัญหาการใช้งานระบบการจอง -> คุณธนัท / นิติ

การเปิดใช้งานบริการ PSU-GAFE https://gafe.psu.ac.th/support/1/1