สำรวจรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ

http://www.ttmed.psu.ac.th/exam